Loading...

Andere diensten

Familiecharter
opstellen

Als eigenaar van een familiebedrijf besef je ongetwijfeld hoe belangrijk het is om duidelijke afspraken te maken tussen familiale aandeelhouders en familieleden. Toch zien we dat nog te weinig familiebedrijven hun spelregels formeel vastleggen, wat op termijn wel eens grote problemen kan opleveren.

Met het schrijven van een familiecharter kan de huidige generatie bezinnen over de spelregels voor de verdere betrokkenheid van de familie binnen het bedrijf. Voor de huidige generatie biedt dit een gelegenheid om te kijken of de neuzen nog in de dezelfde richting staan inzake de toekomst van het familiebedrijf. De volgende generatie krijgt hiermee een blauwdruk van verwachtingen en mogelijkheden omtrent de verdere werking van het familiebedrijf.

Wat kan Familymind voor jouw familiebedrijf betekenen?

 • We gaan met de huidige generatie of een combinatie van de huidige en toekomstige generatie aan tafel zitten en snijden stap voor stap belangrijke thema’s aan die cruciaal zijn om succesvol te groeien over generaties heen.
 • We bespreken topics zoals visie, tewerkstelling in het familiebedrijf, verloning van familie in het bedrijf, familiaal eigenaarschap, algemene leiding, communicatie en bestuur van het familiebedrijf.
 • Wij stellen jullie de cruciale vragen rond deze topics, delen best practices, en samen schrijven we jullie persoonlijk familiecharter uit voor de verdere toekomst van het familiebedrijf.
Verbindende communicatie
binnen de familie en op de werkvloer

Duurzame onderlinge relaties zijn de motor van een familiebedrijf en vormen een extra hefboom voor het bedrijfssucces. Deze ontstaan niet vanzelf, maar dienen gevoed te worden vanuit een proces waar continu aan gewerkt wordt. Verbindende communicatie vormt hierbij de sleutel naar goede onderlinge relaties binnen uw familie en op de werkvloer.

Wat kan Familymind voor jouw familiebedrijf betekenen?

 • Wij geven jouw familie en/of jouw medewerkers meer inzicht in de communicatiestijl en -patronen binnen het bedrijf en hoe je deze kan verbeteren.
 • Wij leren jullie een aantal succesvolle technieken om beter om te gaan met moeilijke situaties.
 • Wij zorgen ervoor dat er kwalitatieve verbindingen ontstaan tussen familie onderling, en met de medewerkers die rekening houden met ieder zijn eigen behoeften én met die van de anderen.
 • Wij verruimen jouw kennis rond communicatie en hoe je persoonlijke communicatie kan verbeteren om zo jouw effectiviteit te verhogen.
 • Wij zorgen ervoor dat je beter leert omgaan met conflicten en de emotionele dynamiek die hiermee gepaard gaat.
Begeleiding van de
overdracht

Overdracht vormt ongetwijfeld een van de grootste uitdagingen voor een ondernemer. Naast de opstart en de doorgroei, is de overdracht een derde belangrijke fase in de levenscyclus van uw zaak, die u in principe slechts één keer doet in uw leven. Het moet dan ook van de eerste keer goed zijn. Veel ondernemers weten echter niet hoe eraan te beginnen en schuiven de overdracht op de lange baan. Soms tot grote ergernis en ontgoocheling van de volgende generatie. Hierdoor gaan vaak sterke familiebedrijven samen op pensioen met de huidige bedrijfsleider.

Overdragers worden op zekere tijd geconfronteerd met essentiële vragen over hoe zij het bedrijf verder kunnen laten groeien zonder hen. Maar ook opvolgers staan voor een grote uitdaging. Ze moeten het bedrijf beter leren kennen, hun potentieel ontdekken en durven inzetten, en het vertrouwen krijgen om te springen.

Wat kan Familymind voor jouw familiebedrijf betekenen?

 • Een succesvolle overdracht begint met het in kaart brengen van jouw persoonlijke wensen en deze van de andere familieleden, en deze vervolgens bespreekbaar maken.
 • We tonen je de verschillende overdrachtsscenario’s die nauw aansluiten bij jouw wensen en die van de betrokkenen in het bedrijf.
 • We maken het overdrachtsproces bespreekbaar onder alle betrokkenen zodat iedereen inzicht en vertrouwen krijgt in de mogelijke scenario’s.
 • We zorgen ervoor dat er een gedeelde visie ontstaat over de toekomst van het bedrijf en de rol van de familie hierin, die gedragen wordt door alle betrokkenen.
 • We coachen opvolgers in hun groeitraject om zich klaar te stomen voor de opvolging van het familiebedrijf.
 • We begeleiden overdragers tot er voldoende financiële, organisatorische, familiale en psychologische zekerheid is opgebouwd om met vertrouwen hun zaak te kunnen loslaten.
 • We creëren duidelijkheid over de toekomstige rol van familie in het bedrijf. De spelregels hiervoor kunnen we vastleggen in de een familiecharter.
 • We zorgen ervoor dat je over een duidelijk overdrachtsplan beschikt om de opvolging op een efficiënte en gestructureerde manier aan te pakken en dat duidelijkheid schept naar alle betrokken.
Seminaries en
opleidingen op maat

Onze seminaries en opleidingen bij tal van partnerorganisaties zijn zeer interactieve sessies gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en expertise vanuit de praktijk. Wij geven de groep uitgebreide informatie over de diverse thema’s en helpen hen vervolgens op weg om dit in hun bedrijf te kunnen invullen. Wij vinden het cruciaal dat ondernemers na de opleiding of het seminarie iets meenemen waarmee ze onmiddellijk aan de slag kunnen gaan in hun bedrijf en familie. Wij zorgen ervoor dat er iets in beweging komt dat hen in staat stelt om zichzelf en hun familiebedrijf verder te laten groeien.

Ons seminarie-aanbod:

 • Samenwerken met familie in het bedrijf.
 • Communicatie in het familiebedrijf.
 • Missie, visie, strategie in het familiebedrijf.
 • Innovatie in het familiebedrijf.
 • Financieel inzicht in het familiebedrijf.
 • Overdracht: stappenplan + proces van A tot Z.
 • Deugdelijk bestuur: raad van bestuur, raad van advies.
 • Het schrijven van een familiecharter.

Waar loop jij momenteel op vast?

We sparren graag met jullie over jullie voornaamste uitdaging en hoe het aanwezige potentieel sterker in te zetten in jouw organisatie.

Contacteer ons vrijblijvend