Loading...

Bedrijfsontwikkeling

Maak de juiste keuzes
voor zowel familie als werknemers

Een gezond familiebedrijf heeft groeiambities, een langetermijnvisie, en een missie die ze over generaties heen uitdraagt. Maar meestal zitten al deze plannen in het hoofd van de bedrijfsleider en worden deze slechts beperkt met de opvolgers besproken. Bij een generatiewissel kan dit problemen met zich meebrengen.

Hoe kan je de soms uiteenlopende visies van de verschillende generatie familieleden met elkaar verzoenen? Hoe bouw je verder op het verleden om het familiebedrijf naar de toekomst nog krachtiger in de markt neer te zetten? Hoe maak je de juiste strategische keuzes waar niet enkel de familie maar ook de medewerkers achter staan? Familymind blinkt uit in de begeleiding en aanpak van dit proces.

Welke koers gaan jullie varen
in de toekomst?

De toekomstvisie in familiebedrijven leeft vaak enkel in het hoofd van de huidige aandeelhouders. Bovendien zijn ze zijn vaak weinig onderbouwd met cijfers en gestructureerde inzichten vanuit de klanten en de markt. Bij een sterke groei, een generatiewissel, snelle marktveranderingen, nieuwe concurrentievormen of bij uiteenlopende visies tussen aandeelhouders, familieleden of leidinggevenden zijn familiebedrijven het aan zichzelf verplicht om grondig na te denken welke koers men wil gaan varen in de toekomst.

Wat kan Familymind voor jouw familiebedrijf betekenen?

  • We schrijven samen een duidelijk, goed doordacht strategieplan uit dat beantwoordt aan de noden van jouw bedrijf en de klanten, en dat gedragen wordt door de familie en medewerkers.
  • We verruimen de horizonten en de toekomstvisie van jouw bedrijf door hier een extern licht op te laten schijnen. Hierbij stellen we de juiste kritische vragen en gaan we samen op zoek naar de juiste antwoorden.
  • We zorgen ervoor dat alle neuzen over de koers die het familiebedrijf gaat varen in dezelfde richting staan, zowel binnen het aandeelhouderschap, het bestuur, als de familie.
  • Wij geven jullie de tools om een gezond financieel en strategisch beleid te voeren in jouw bedrijf.
  • Wij leren jullie duidelijk en to the point communiceren over waar uw bedrijf voor staat en wat haar toekomstvisie is, zowel naar interne als externe belanghebbenden.

Waar loop jij momenteel op vast?

We sparren graag met jullie over jullie voornaamste uitdaging en hoe het aanwezige potentieel sterker in te zetten in jouw organisatie.

Contacteer ons vrijblijvend