Loading...

Individuele ontwikkeling
Overdrager

Je zaak loslaten,
hoe doe je dat precies?

In een familiebedrijf zijn er meestal verschillende generaties actief, van de stichters en overdragers tot de opvolgers. Hierbij dient de overdrager de fakkel door te geven, en de opvolger de fakkel over te nemen. Dit zijn intense processen van loslaten enerzijds en leiderschap opnemen anderzijds, met elk hun eigen uitdagingen en valkuilen.

Maar je zaak loslaten, hoe doe je dat precies? Wat komt er allemaal bij kijken, en hoe stem je dit optimaal af op wat de opvolger en het bedrijf nodig hebben? Het is in deze begeleiding en aanpak waarin Familymind uitblinkt.

Familymind helpt bij
een succesvolle overdracht

Overdracht vormt ongetwijfeld één van de grootste uitdagingen voor een ondernemer. Naast de opstart en de doorgroei, is de overdracht een derde belangrijke fase in de levenscyclus van uw zaak, die u in principe slechts één keer doet in uw leven. Het moet dan ook van de eerste keer goed zijn. Veel ondernemers weten echter niet hoe eraan te beginnen en schuiven de overdracht op de lange baan. Soms tot grote ergernis en ontgoocheling van de volgende generatie. Hierdoor gaan vaak sterke familiebedrijven samen op pensioen met de huidige bedrijfsleider.

Wat kan Familymind voor jouw familiebedrijf betekenen?

  • Een succesvolle overdracht begint met het in kaart brengen van jouw persoonlijke wensen en deze van uw kinderen en familieleden, om deze vervolgens bespreekbaar te maken.
  • We tonen je de verschillende overdrachtsscenario’s die nauw aansluiten bij jouw wensen en die van de betrokkenen in jouw bedrijf.
  • We zorgen ervoor dat je over een duidelijk overdrachtsplan beschikt om de overdracht op een efficiënte en gestructureerde manier aan te pakken.
  • We zorgen dat er een gedeelde visie ontstaat over de toekomst van het bedrijf en de rol van de familie hierin, die gedragen wordt door alle betrokkenen.
  • We begeleiden overdragers tot er voldoende financiële, organisatorische, familiale en psychologische zekerheid is opgebouwd om met vertrouwen jouw zaak te kunnen loslaten.
  • We coachen opvolgers in hun groeitraject om zich klaar te stomen voor de opvolging van het familiebedrijf.
  • We creëren duidelijkheid over de toekomstige rol van familie in het bedrijf. De spelregels hiervoor kunnen we eventueel vastleggen in een familiecharter.

Waar loop jij momenteel op vast?

We sparren graag met jullie over jullie voornaamste uitdaging en hoe het aanwezige potentieel sterker in te zetten in jouw organisatie.

Contacteer ons vrijblijvend