Familieondernemingen deden het de afgelopen decennia bijzonder goed. De redenen hiervoor zijn veelvoudig, maar opvallend is vooral dat familiebedrijven doorgaans zelfs in latere generaties nog sterk doordrongen zijn van de waarden die aan hun wortels lagen. Dit wordt op verschillende manieren veruiterlijkt, maar misschien nog het meeste op vlak van gelijkheid. Familiebedrijven kennen wereldwijd enorm veel vrouwelijk leiderschap en die ondernemende vrouwen doen het goed.

Meer C-level vrouwen

Volgens Vincent Molly van Familymind staat vandaag 30% van de Belgische familiebedrijven onder het leiderschap van een vrouw. Daarnaast staan ook meer dan 86.000 vrouwen aangesteld als bestuurder van vennootschappen. Het moge duidelijk zijn, vrouwelijke C-level executives zijn aan een opmars bezig.

In de S&P Euro 350 hinken veel sectoren nog achterop op vlak van gendergelijkheid: met een groei van 1 nieuwe vrouwelijke CEO per jaar zou effectieve gendergelijkheid in bedrijfsleiderschap pas in 2170 of later plaatsvinden. Gelukkig zijn familiebedrijven niet onderhevig aan deze slowmotion-evolutie.

"Zeker 70% van de familiebedrijven overweegt
 Een vrouw als hun volgende CEO"

Uit een onderzoek van dienstverlener EY is gebleken dat doorgroeimogelijkheden voor vrouwen in familiebedrijven veel vaker voorkomen zijn: bij meer dan 55% zit al minstens één vrouw in de directie. Zeker 70% overweegt ook een vrouw als hun volgende CEO. En die vrouwelijke rolmodellen hebben ook een alom positief effect: in veel gevallen (41% van de vrouwelijke familieleden over de afgelopen 3 jaar) inspireren ze andere vrouwen om ook in de business te stappen.

Verder valt ook op dat veel van de vrouwen uit de top 100 werken in een ‘mannelijke sector’: de vrouwen die er echt uitspringen doen het vooral goed in de maakindustrie – en dus niet in de ‘softere’ sectoren. In de productiesector is er nog zeker ruimte en perspectief genoeg voor groeimogelijkheden in de toekomst. De grootte van de onderneming is daarbij ook niet echt een factor: het valt op dat je echt geen multinational moet zijn om succesvol te zijn. ‘Inspelen op de lokale situatie loont ook’

Nieuwe bedrijfscultuur, gelijker bedrijfsbestuur

Jongeren zijn nu sneller dan ooit van alles op de hoogte. De nieuwe generatie is geïnformeerd en staat dan ook meer stil bij de verantwoordelijkheid die ze zichzelf op de schouders halen: jongeren zijn zich al op jonge leeftijd bewust van hun carrièreopties, waardoor ze beter gaan nadenken over het al dan niet invullen van een plaats in het familiebedrijf.

Ook is het opvallend dat de aandacht voor de work-life balance bij jongere professionals een groot voordeel is voor vrouwelijke bedrijfsleiders. Verder zorgt de veranderende bedrijfscultuur dat deals niet meer worden gesloten binnen het ‘jongensclubje’ dat er vroeger was. Bovendien zien we ook dat de oudere generatie bedrijfsleiders minder kortzichtig wordt: er wordt niet meer automatisch naar de oudste zoon gekeken voor opvolging.

De valkuil hierbij is echter dat dochters vaak minder assertief blijken te zijn ten opzichte van de vorige generatie: ze voelen vaak een grotere nood om de traditie van het bedrijf in ere te houden, wat verandering soms kan tegenwerken.

De formule

Wat vaak nog onduidelijk blijft is wat de effecten zijn van vrouwelijk bestuur. Doen bedrijven het beter omdat ze een vrouwelijke bestuurder hebben of krijgen vrouwelijke professionals meer kansen in een bedrijf dat het goed doet? In praktijk zien we dat bedrijven met veel vrouwen in strategische functies doorgaans betere resultaten halen, zowel financieel als op vlak van beleid, MVO, talentontwikkeling, aandelen, klantenrelaties en ga zo maar door. De som van dit alles leidt tot betere resultaten wanneer het gaat om risicomanagement, merkreputatie, rekrutering en behoud van talenten, wat dan weer resulteert in een stabiel en rendabel bedrijf.

De succesformule is eenvoudig:

  1. Ten eerste valt het op dat sterke vrouwelijke rolmodellen in bedrijven andere vrouwen op hun beurt inspireren en motiveren.
  2. Daarnaast blinken vrouwelijke bedrijfsleiders uit in hun langetermijndenken, waardoor continue groei op de eerste plaats gezet wordt.
  3. Tenslotte is het familiale karakter essentieel: welzijn en welvaart van de familie – en per extensie, de medewerkers – wordt in de hand gewerkt door een sterke focus op samenhang, engagement en inzet. Er is aandacht voor mensen in een familiebedrijf en dat is de grond die eerlijke doorgroeimogelijkheden biedt.

Maak de juiste keuzes

Familymind kan jullie familiebedrijf ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes, voor zowel familie als werknemers.

Ontdek onze diensten rond bedrijfsontwikkeling